ความรัก » วิธีรับมือกับรักที่ไม่สมหวัง เพื่อสามารถผ่านความเศร้าเสียใจหรือผิดหวังไปได้

วิธีรับมือกับรักที่ไม่สมหวัง เพื่อสามารถผ่านความเศร้าเสียใจหรือผิดหวังไปได้

20 มิถุนายน 2017
911   0

พูดถึงความรัก มักเป็นสิ่งสวยงาม น่าทะนุถนอมหากเกิดขึ้นกับใคร โลกช่างสวยงาม น่าอยู่ แต่มีใครเคยคิดหรือไม่ว่า หากเราไม่สมหวังกับความรักที่วาดฝันไว้ เราจะสามารถรับมือและเตรียมความพร้อมกันอย่างไร
สำหรับเรื่องความรัก ใครๆก็ต้องการความสมหวังกันทั้งนั้น ในที่นี้ขอพูดถึงความรักของหนุ่มสาวหรือคู่รักที่ตัดสินใจจะร่วมกันดำเนินชีวิตคู่ มิใช่ความรักของพ่อแม่ต่อบุตร ซึ่งเป็นความรักที่บริสุทธิ์และไม่เคยหวังผลตอบแทน การมีความรักแบบคู่รักนั้น เราต้องเข้าใจตัวเราเองและคนที่เป็นคู่รักของเราอย่างดีเสียก่อน เพราะทำให้ความรักของเราไม่เกิดปัญหา ที่มาจากความไม่เข้าใจกัน อย่างไรก็ตามแม้ว่าเราจะพยายามทำความเข้าใจในกันแล้ว บางครั้งก็ยังอาจมีเรื่องที่ทำให้ต้องขัดแย้งกันจนเสียน้ำตา


การเสียน้ำตาจากความขัดแย้งหรือไม่เข้าใจกันในความรักนั้นอาจเกิดขึ้นได้เสมอ เนื่องจากคนเราล้วนมีความแตกต่างกัน มีความเป็นตัวของตัวเองไม่เท่ากัน มีพื้นฐานนิสัยใจคอ อารมณ์หรือพฤติกรรมต่างๆไม่เหมือนกัน เมื่อมาอยู่ด้วยกันอย่างใกล้ชิด ย่อมเกิดความขัดแย้งบ้างไม่มากก็น้อยสำคัญที่ว่า เราเรียนรู้จากเรื่องความขัดแย้งและความเสียใจหรือไม่ แล้วนำมาเป็นบทเรียนสำหรับการเพิ่มความเข้มแข็งในจิตใจต่อไป การเกิดความเจ็บปวดเล็กๆน้อยๆอาจเปรียบเสมือนเป็นการได้รับวัคซีน เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย ความเจ็บปวดหรือความเสียใจจากความรักในครั้งก่อน สามารถนำมาเป็นบทเรียนเพื่อเรียนรู้ในการจัดการกับความขัดแย้งในครั้งต่อไปได้ เหมือนเป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้เข้มแข็งและอดทนต่อความไม่สมหวังหรือความขัดแย้งได้เก่งขึ้นการอยู่ร่วมกันต้องการความอดทน ความอดทนคือ การฝึกเผชิญกับความขัดแย้งบ่อยๆจนรู้สึกเคยชิน หรือสามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์เลวร้ายให้กลับมาเป็นไปในทางที่เราต้องการได้ เรียกว่าทุกนาทีมีคุณค่า อย่าปล่อยให้เสียเวลาไปเฉยๆ เราสามารถเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆ และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เข้มแข็งต่อไปได้เสมอ ถ้าเราปรับมุมมองให้เป็นบวกความเสียใจจากความขัดแย้งหรือผิดหวังเรื่องความรักโดยเฉพาะในรักครั้งแรก มักทำให้เรารู้สึกทนไม่ได้ โดยเฉพาะผู้ที่มีจิตใจไม่เข้มแข็งหรือไม่มีภูมิคุ้มกันทางใจ ก็อาจตัดสินใจทำร้ายตนเองหรือทำร้ายคู่รักด้วยอารมณ์ชั่ววูบ ขาดความยั้งคิดไตร่ตรอง

ถ้าหากเรามีวัคซีนใจที่ค่อยๆ ทำให้จิตใจของเราเข้มแข็งขึ้นมาเราก็จะสามารถผ่านความเศร้าเสียใจหรือผิดหวังครั้งนั้นไปได้ พึงระลึกไว้เสมอว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรที่แน่นอนหรือเป็นไปตามที่เราคาดหวังทุกเมื่อ ขอให้เตรียมใจ และเตรียมรับมือกับทุกเหตุการณ์ในวันข้างหน้า เพียงมองโลกในแง่ที่ดี แล้วเราก็จะได้รับสิ่งที่ดีจากด้านที่มองนั่นเอง